Scouts en Gidsen Vlaanderen
Veiligheid
Verkeer

Een activiteit verkeersveilig maken is geen eenvoudige taak. Zeker niet in een verstedelijkte omgeving. Verkeer rijdt er af en aan: kapoenen en welpen kan je zomaar niet de straat laten oversteken. Maar ook in de Ardennen loert er gevaar: iedere scherpe bocht kan een aanstormende wagen verstoppen. Autobestuurders rijden er vaak ook harder dan bij ons.

Binnen onze groep werd er na het ongeval in 2003 te Clavier door het "Fluo-comité" een "Fluomap" opgesteld. Het fluo-comité bestond uit een groepje van oudscouts en vertegenwoordigende leiding van elke tak. De regels in de map, die zij opgesteld hebben gaan verder dan Scouts en Gidsen Vlaanderen (SGV) voorstelt, maar zijn grotendeels gebaseerd op de SGV-brochure "Straatmanieren". De regels zijn dwingend. Elke leid(st)er weet dus hoe hij of zij tochten moet aanpakken qua voorbereiding en begeleiding de dag zelf. Groepsleiders hebben de specifieke taak dit proces te begeleiden en expliciet de voorbereiding in het oog te houden.

De Fluomap is opgebouwd uit gegevens uit de SGV-brochures "Straatmanieren" en "Veilig Gedropt", uit berichten op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chiro Vlaanderen, en uit het Tochtenboek van Chiro Vlaanderen. Alle gegevens worden door het fluo-comité tot een geheel gesmeed. Er wordt eerst geschetst hoe kinderen en jongeren zich in het verkeer voelen. Daarna wordt per tak uitgelegd hoe de tochten aangepakt moeten worden.

Het Fluo-comité bestaat niet meer, maar de leiding van Scouts en Gidsen Mooibos-Lievens blijft regelmatig stilstaan bij verkeersveiligheid en houdt zich aan de principes opgesteld in de Fluomap. Een zichtbaar element ontsproten uit het Fluo-comité zijn de fluolinten op ons uniform. Met fluolinten boven de rechter- en linkerborstzak en over de rugzijde van ons hemd maken we kenbaar dat verkeersveiligheid binnen de groep een actief beleid kent.

Hieronder stelt onze groep zijn informatie ter beschikking:

Download hier de Fluomap!
Download hier het verkeersspel.
Download hier de evaluatie van het verkeersspel.

Alcohol en drugs

Scouting is kicken zonder drugs! Ook alcohol en tabak worden slechts toegestaan in bepaalde gelegenheden. Dit is allemaal terug te vinden in het alcohol-, drugs- en tabaksbeleid dat op 2 oktober 2015 werd goedgekeurd door de groepsraad.

Download hier het Alcohol-, Drugs- en tabaksbeleid!

Nuttige links

www.johanna.be Rond structurele scheiding van zwakke en sterke weggebruikers
www.tragewegen.be Verzameling van verenigingen rond Trage mobiliteit
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/veiligheid Veiligheidsinformatie bij Scouts en Gidsen Vlaanderen
www.wegcode.be Wegwijs in het Belgisch verkeersreglement
www.bivv.be Het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid
www.druglijn.be Voor vragen over drank, drugs,...
www.drugsinbeweging.be Drugs in jeugdbeweging, hoe deal je ermee?