Scouts en Gidsen Vlaanderen
Inschrijvingsformulier Kamp 2020

Scouts en Gidsen Mooibos-Lievens - B1210G

Welkom,

hier kunt u uw kind inschrijven voor het kamp 2020 bij Scouts en Gidsen Mooibos-Lievens.

Deze inschrijving is verplicht voor iedereen en dient uiterlijk op zondag 5 juli te gebeuren. Wenst u wat meer informatie? Dan kan u die terugvinden in de speciale kamppitter, die ten laatste op zondag 21 juni beschikbaar zal zijn, of via de groepsleiding (groepsleiding@mooibos-lievens.be). Ten slotte, houden we ons onlinekampinfomoment op zondag 28 juni om 17u. We vragen met aandrang om hierop aanwezig te zijn zodat we u goed kunnen inlichten. Alvast bedankt!

Gelieve per kind een afzonderlijk formulier te gebruiken!

Hiermee geef ik, ondergetekende (naam ouder of voogd),
met e-mailadres ,
de toelating aan mijn zoon/dochter (naam kind)
uit de tak

KAPOENEN
WELPEN
JONGGIVERS
GIVERS
JINS
LEIDING

om deel te nemen aan het kamp georganiseerd door Scouts en Gidsen Mooibos-Lievens in juli 2020.

Ik ontlast de leiding van alle verantwoordelijkheid bij ongeval te wijten aan vrijwillige ontduiking van de instructies door de leiding gegeven. Ik verklaar mij akkoord met de beslissingen, genomen door de leiding, die bijdragen tot het welslagen van het kamp.

Telefoonnummers die we kunnen bereiken tijdens het kamp in noodgevallen.
Gelieve minstens drie telefoonnummers in te geven.

Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer familie:
Gsm moeder:
Gsm vader:
Werk moeder:
Werk vader:

Zelf nemen de kinderen geen GSM mee op kamp.
Voor echte noodgevallen is er de nood-gsm bij groepsleiders Rani (0477/59 85 25), Evie (0471/78 21 11) en Laura (0474/66 73 27).

Gelieve de betaling uit te voeren. Dit kan door overschrijving van €80,00 voor kapoenen en €125,00 voor de welpen, jonggivers en givers op rekeningnummer BE70 7340 2554 1725 met in de mededeling: "KAMP2020 – Naam en Voornaam" (voor elk deelnemend kind).

Twijfels of andere opmerkingen kunnen hier vermeld worden: