Scouts en Gidsen Vlaanderen
Inschrijvingsformulier Kamp 2022

Scouts en Gidsen Mooibos-Lievens - B1210G

Welkom,

hier kunt u uw kind inschrijven voor het kamp 2022 bij Scouts en Gidsen Mooibos-Lievens.

Deze inschrijving is verplicht voor iedereen en dient uiterlijk op vrijdag 8 juli te gebeuren. Wenst u wat meer informatie? Dan kan u die terugvinden in de speciale kamppitter, die u kan vinden op onze website, of via de groepsleiding (groepsleiding@mooibos-lievens.be). Ten slotte, houden we ons kampinfomoment op donderdag 30 juni om 19u30 in het lokaal. We vragen met aandrang om hierop aanwezig te zijn zodat we u goed kunnen inlichten. Alvast bedankt!

Gelieve per kind een afzonderlijk formulier te gebruiken!

Hiermee geef ik, ondergetekende (naam ouder of voogd),
met e-mailadres ,
de toelating aan mijn zoon/dochter (naam kind)
uit de tak

KAPOENEN
WELPEN
JONGGIVERS
GIVERS
JINS
LEIDING

om deel te nemen aan het kamp georganiseerd door Scouts en Gidsen Mooibos-Lievens in juli 2022.

Ik ontlast de leiding van alle verantwoordelijkheid bij ongeval te wijten aan vrijwillige ontduiking van de instructies door de leiding gegeven. Ik verklaar mij akkoord met de beslissingen, genomen door de leiding, die bijdragen tot het welslagen van het kamp.

Telefoonnummers die we kunnen bereiken tijdens het kamp in noodgevallen.
Gelieve minstens drie telefoonnummers in te geven.

Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer familie:
Gsm moeder:
Gsm vader:
Werk moeder:
Werk vader:

Zelf nemen de kinderen geen GSM mee op kamp.
Voor echte noodgevallen is er de nood-gsm bij groepsleiders Nele (+32 471357725), Quentin (+32 491910135) en Menu (+32 489653558).

Gelieve de betaling uit te voeren. Dit kan door overschrijving van €80,00 voor kapoenen en €125,00 voor de welpen, jonggivers en givers op rekeningnummer BE70 7340 2554 1725 met in de mededeling: "KAMP2022 – Naam en Voornaam" (voor elk deelnemend kind).
De betaling van het jinkamp wordt apart opgevolgd en gebeurt via een andere rekening (meer info bij de leiding).

Twijfels of andere opmerkingen kunnen hier vermeld worden: